Aktualności

19.01.2012r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

W dniu 18.01.2012r. odbyło się spotkanie z pracownikami i związkowcami w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich. Przedstawiono uczestnikom zakres działań podejmowanych przez "Solidarność" oraz przyszłe plany w zakresie polepszenia sytuacji pracowników sądownictwa. Głównym tematem spotkania była likwidacja siemianowickiego sądu oraz możliwości obrony jednostki przed likwidacją.

 

Na spotkaniu wyłoniono koordynatora jednostki MOZ Panią Annę Jeleń, której serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy związkowej. Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za swoje pozytywne nastawienie, bardzo dobrą atmosferę oraz rzeczową dyskusję na poruszane tematy.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

19.01.2012r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KATOWICACH

 

W dniu 17.01.2012r. odbyło się spotkanie z pracownikami i związkowcami w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Po wstępnym wystąpieniu Przewodniczącego MOZ i omówieniu działań "Solidarności" w zakresie polepszenia sytuacji pracowników sądownictwa, związkowcy odpowiadali na pytania uczestników spotkania. 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim za dobrą atmosferę oraz czynne uczestnictwo w spotkaniu. Dziękujemy również Pani prezes Monice Śliwińskiej za pozytywne nastawienie do instytucji związków zawodowych.

 

Jednostka organizacyjna z dniem 19.01.2012r. przeszła pod zasięg działania MOZ NSZZ Pracowników Sądów w Katowicach prowadzonych przez Panią Edytę Odyjas.

18.01.2012r.

 

RZECZNIK POSTULUJE ZMIANĘ PRZEPISÓW O TRZYNASTKACH

Artykuł

źródło: www.rp.pl 

 

Zwolnienie chorobowe może przeszkodzić pracownikom budżetówki w uzyskaniu nagrody rocznej.

Nie jest do końca jasne, czy pracownik sfery budżetowej, który miał zwolnienie lekarskie, dostanie trzynastkę. Rzecznik praw obywatelskich postuluje zmianę ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU z 1997 r. nr 160, poz. 1080 ze zm.).

Zabrakło w niej mianowicie definicji okresu przepracowanego, który jest niezbędny do uzyskania trzynastki. Nie wiadomo, czy chodzi o okres pozostawania w stosunku pracy, czy o okres faktycznego wykonywania pracy.

 

czytaj całość

 

PISMO DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


18.01.2012r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI DLA CZŁONKÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

 

W związku z częstymi zapytaniami członków Związku oraz obecną trudną sytuacją materialną pracowników sądownictwa Komisja MOZ podjęła decyzję o zmniejszeniu wymiaru składki członkowskiej z 0,82% na 0,6% wynagrodzenia netto (na okres 6 m-cy) dla wszystkich osób, które zwrócą się z takim wnioskiem z uwagi na swoją trudną sytuację materialną. Z uwagi na potrzebę usystematyzowania szeroko zwanej administracji MOZ prosimy o korzystanie z poniżej zamieszczonego wniosku.

 

Wniosek o zmniejszenie składki z uwagi na trudną sytuację materialną

18.01.2012r.

 

SPOTKANIE ZARZĄDU SĄDOWEJ "S" ORAZ KOORDYNATORÓW MOZ NSZZ "S" PS

 

Spotkanie odbywać się będzie w dniach 26-27.01.2012r. w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach, przy ul. Floriana 7. Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godz. 11.00 (czwartek), zaś zakończenie planowane jest na godz. 15.00 (piątek).

 

Wszelkie dane wraz z harmonogramem spotkania przesłane zostaną zgłoszonym koordynatorom MOZ oraz przewodniczącym ZOZ pocztą elektroniczną bądź faksową w dniu dzisiejszym.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w otwartej części spotkania (czwartek 26.01. godz. 17.00 - 19.00 - sala Lecha Kaczyńskiego) tj. debaty dot. podjęcia efektywnej akcji protestacyjnej przeciwko braku podwyżek dla pracowników sądownictwa. 

17.01.2012r.

 

BĘDZIE AUDYT SĄDÓW Z DUŻYMI ZALEGŁOŚCIAMI

Artykuł

źródło: www.rp.pl

 

Skontrolowane zostaną sądy, które najwolniej załatwiają sprawy. Wyniki mogą być dla ministerstwa uzasadnieniem likwidacji najmniejszych jednostek.

Ministerstwo Sprawiedliwości filtruje jutro ok. 50 sądów rejonowych i okręgowych w całym kraju (jest ich w sumie 366, w tym 321 rejonowych i 45 okręgowych). To sądy z największymi zaległościami.

 

czytaj całość

17.01.2012r.

 

SPOTKANIE Z POSŁEM NA SEJM RP PANEM CZESŁAWEM GLUZA

 

W dniu dzisiejszym związkowcy "S" spotkali się z członkiem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Panem Posłem Czesławem Gluza. Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące problemów z którymi borykają się pracownicy sądownictwa powszechnego m.in. brak podwyżek, zamrożenie wynagrodzeń o próg inflacji, brak ścieżki kariery, nierespektowanie praw pracowniczych w jednostkach sądownictwa oraz kontrowersyjny projekt "likwidacji małych sądów". Przeprowadzoną rozmowę należy uznać za rzeczową i pozytywną. Pan Poseł wysłuchał uwag związkowców i włączył się w dyskusję na temat złej sytuacji pracowników sądów, jednocześnie obiecując, iż przyjrzy się poruszanym przez "S" tematom oraz zainteresuje partyjnych kolegów "ciężką" sytuacją pracowników sądownictwa. Ustalono ponadto, iż niniejsze spotkanie będzie pierwszym z cyklu spotkań w ramach współpracy Pana Posła ze środowiskiem pracowników sądownictwa. Kolejne spotkania odbywać się będą w miarę potrzeb oraz w czasie prac sejmowej komisji. 

17.01.2012r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

W dniu 16.01.2012r. odbyło się drugie spotkanie w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Podczas spotkania dokonano wyboru Koordynatora Jednostki MOZ. Koordynatorem została Pani Dorota Drewniak.

 

Gratulujemy oraz życzymy sukcesów w przyszłej pracy związkowej.

17.01.2012r.

 

BUDŻETÓWKA ZAPOWIADA WSPÓLNE PROTESTY

 

Solidarność z sądów, ZUS-u, urzędów skarbowych, straży pożarnej i Lasów Państwowych rozpoczyna walkę o odmrożenie wynagrodzeń o próg inflacji w 2013 roku z uwzględnieniem lat poprzednich. Związkowcy są zdeterminowani i zapowiadają, że jeśli po raz kolejny pracownicy tych branż zostaną pominięci podczas prac nad budżetem, przeprowadzą wspólną akcję protestacyjną. 

 

czytaj całość

17.01.2012r.

 

SIELANKA SIĘ SKOŃCZYŁA

Artykuł

źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

NSZZ “Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych zdecydowały o zawieszeniu prac w zespołach Komisji Trójstronnej. Związki zorganizują też w najbliższym czasie wspólne akcje protestacyjne. 

O tych planach poinformowali dziś na konferencji prasowej szefowie „Solidarności” - Piotr Duda, OPZZ – Jan Guz i FZZ – Tadeusz Chwałka. Była to pierwsza w historii wspólna konferencja prasowa liderów 3 reprezentatywnych central związkowych. Po raz pierwszy też 3 duże centrale związkowe zamierzają podjąć wspólnie tak zdecydowane działania.

 

czytaj całość

16.01.2012r.

 

SPOŁECZNA AKCJA "BRONIMY SĄDÓW" - OGÓLNOPOLSKI PROTEST PRZECIWKO LIKWIDACJI MAŁYCH SĄDÓW

 

Ruszyła społeczna akcja przeciwko likwidacji mniejszych sądów. Akcję zainicjował P. Tomasz Kwarciński z Sądu Rejonowego w Żaganiu. Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję wszystkich pracowników sądownictwa, niezależnie od rozmiaru jednostki w jakiej pracują.

 

Pomóżcie swoim kolegom i koleżankom z mniejszych sądów.

 

Wszelkie informacje można znaleść poniżej:

 

http://www.facebook.com/BronmySadow?sk=wall 

 

14.01.2012r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

W dniu 12.01.2012r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji MOZ z pracownikami i związkowcami zatrudnionymi w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej. Tak jak i na poprzednich spotkaniach przewodniczący Waldemar Urbanowicz przedstawił zgromadzonym założenia sądowej "S" oraz plany związkowców na przyszłe miesiące. Omówiono problemy, z którymi borykają się koordynatorzy i pracownicy jednostki oraz wstępnie (w ramach zebrania z koordynatorami) ustalono zakresy współdziałania dla dobra pracowników w SR Dąbrowie Górniczej.

 

Gorąco dziękujemy wszystkim zebranym za uczestnictwo i ciekawe tematy dyskusji; koordynatorom za organizację spotkania oraz prezesowi Mariuszowi Nawaro za umożliwienie zorganizowania spotkania związkowego w godzinach popołudniowych. 

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

14.01.2012r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ.

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy w Lublińcu

- Sąd Rejonowy w Rybniku

- Sąd Rejonowy w Żywcu

14.01.2012r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W GOSTYNINIE

 

W dniu 10.01.2012r. odbyło się spotkanie Koordynatora MOZ Artura Gryglewskiego z pracownikami Sądu Rejonowego w Gostyninie. Przedstawiono zgromadzonym pracownikom ideę przyświecającą utworzeniu organizacji związkowej pracowników sądownictwa w strukturach "Solidarności", jak również zakreślono plany dalszych działań zmierzający do polepszenia sytuacji pracowników sądownictwa. 

 

Komisja MOZ serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za dobrą atmosferę i ciepłe przyjęcie. Osobne podziękowania składamy dla Pani Elżbiety Sławińskiej za profesjonalną organizację spotkania oraz Pani Prezes Annie Ostrowskiej za umożliwienie spotkania oraz wsparcie inicjatywy związkowej. 

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

12.01.2012r.

 

SPOTKANIE Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI


Ustalony został termin spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Spotkanie odbędzie się 15.02.2012r. i dotyczyć będzie przede wszystkim podwyżek dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz ustalenia wyższego pułapu "minimalnej granicy widełek".

 

10.01.2012r.

 

INTERNETOWA PETYCJA DO PREMIERA

 

Wszyscy, którzy nie zgadzają się na wydłużenie wieku emerytalnego i chcą w tej sprawie ogólnokrajowego referendum, mogą ze strony www.referendumemerytalne.pl wysłać w tej sprawie petycję do premiera Donalda Tuska.

 

czytaj więcej

10.01.2012r.

 

SPOTKANIA W OKRĘGOWYCH INSPEKTORATACH PRACY 

 

Ustalone zostały spotkania w kolejnych Okręgowych Inspektoratach Pracy w ramach realizowanego projektu "S" "Prawa pracownicze w sądownictwie - 2012", mającego na celu poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w sądownictwie powszechnym.

 

08.02. - Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

09.02. - Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

16.02. - Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

04.01.2012r.

 

"TRZYNASTKA" DLA MATEK NA URLOPIE MACIERZYŃSKIM

 

MOZ NSZZ "S" PS zwróciło się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych w zakresie Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Wystąpienie spowodowane było różną interpretacją przepisów w zakresie uprawnień do otrzymania "trzynaski", a tym samym pozbawieniem prawa do "trzynastki" części pracowników sądownictwa.

MOZ NSZZ "S" PS wspierając postawy prorodzinne dąży do ujednolicenia praktyki wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników będących na urlopach macierzyńskich i na zwolnieniach chorobowych, tj. wypłaty "trzynaski" proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, pomimo tego, iż okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy przekroczył 6 m-cy w danym roku.  

 

Jednocześnie zwrócono się o organizację spotkania w celu omówienia spraw leżących w gestii Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a dotykających bezpośrednio pracowników sądownictwa.

 

Wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

03.01.2012r.

 

SPOTKANIE W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne z serii spotkań z Państwową Inspekcją Pracy w ramach projektu "Solidarności" "Prawa pracownicze w sądownictwie - 2012". Podczas spotkania zatwierdzono listę jednostek mających podlegać kontroli inspektorów PIP oraz ustalono szczegółowy plan kontroli. Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych inspektorzy PIP szczególną uwagę zwrócą na sprawy nadgodzin, udzielania urlopów szkoleniowych, wypłacania "trzynastki" dla osób, które z przyczyn usprawiedliwionych (choroby, urlop macierzyński) nie świadczyły efektywnie pracy przez okres powyżej 6 m-cy w danym roku kalendarzowym, przestrzegania przepisów BHP oraz występowania zjawiska mobbingu i dyskryminacji. Jednocześnie w styczniu Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizuje spotkanie dla prezesów sądów okręgowych w celu omówienia tematów będących przedmiotem kontroli i wyczulenia ich w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i poprawnej interpretacji przepisów pracowniczych. 

 

Obecnie jesteśmy w trakcie ustalania spotkań w pozostałych Okręgowych Inspektoratach Pracy, których celem będzie poprawa warunków pracy oraz przestrzeganie praw pracowniczych w sądownictwie powszechnym w skali całego kraju. 

03.01.2012r.

 

ZWIERANIE SZYKÓW BRANŻY BUDŻETOWEJ "S"

 

Na dzień 13.01.2012r. ustalony został termin spotkania przedstawicieli organizacji związkowych pożarnictwia, pracowników skarbowych, pracowników ZUS-u oraz pracowników sądownictwa, działających w regionie śląsko-dąbrowskim. Spotkanie ma na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska i podjęcie decyzji w zakresie podjęcia akcji protestacyjnych przeciwko rządowym planom zamrożenia płac i perspektywą braku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

02.01.2012r.

 

PROŚBA O SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

 

MOZ NSZZ "S" PS zwróciło się o możliwość zorganizowania spotkania z parlamentarzystami zasiadającymi w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Podczas spotkań związkowcy "S" będą chcieli omówić trudną sytuację naszej grupy zawodowej oraz przedstawić projekty aktów prawnych zmierzających do poprawy sytuacji pracowników sądownictwa powszechnego.

 

Poniżej lista parlamentarzystów do których wysłane zostały prośby o spotkanie:

 

SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

 

Kalisz Ryszard  /SLD/ - przewodniczący

Biedroń Robert  /RP/ - zastępca przewodniczącego

Kozdroń Jerzy  /PO/ - zastępca przewodniczącego

Piotrowicz Stanisław  /PiS/ - zastępca przewodniczącego

Arent Iwona Ewa  /PiS/

Ast Marek  /PiS/ 

Budka Borys  /PO/

Czernow Zofia  /PO/ 

Gluza Czesław  /PO/   (spotkanie 17.01.2012r.)

Grodzka Anna  /RP/ 

Jaworski Andrzej  /PiS/ 

Kamiński Mariusz  /PiS/ 

Kempa Beata  /SP/ 

Krajewska Ligia  /PO/ 

Krasulski Leonard  /PiS/ 

Kropiwnicki Robert  /PO/ 

Kwiatkowski Krzysztof  /PO/ 

Mazurek Beata  /PiS/ 

Pahl Witold  /PO/ 

Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata  /SLD/ 

Suchowiejko Wiesław  /PO/ 

Szczerba Michał  /PO/ 

Tomański Piotr  /PO/ 

Zbonikowski Łukasz  /PiS/ 

Zgorzelski Piotr  /PSL/ 

Żalek Jacek  /PO/ 

 

SENACKA KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

 

Michał Seweryński  - przewodniczący  (spotkanie 24.01.2012r.)

Jan Rulewski  - zastępca przewodniczącego

Ryszard Antoni Knosala

Kazimierz Julian Kutz

Robert Adam Mamątow

Bohdan Józef Paszkowski

Józef Pinior

Aleksander August Pociej   (spotkanie 24.01.2012r.)

Aleksander Stefan Świeykowski

30.12.2011r.

 

NOWA JEDNOSTKA OBJĘTA DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nową jednostkę sądownictwa powszechnego.  

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

30.12.2011r.

 

SPOTKANIE ZARZĄDU SĄDOWEJ "S" ORAZ KOORDYNATORÓW MOZ NSZZ "S" PS

 

Na dzień 26-28.01.2012r. ustalony został wstępnie termin spotkania zarządu sądowej "S", koordynatorów MOZ oraz przewodniczących poszczególnych ZOZ. Głównym punktem spotkania będzie ustalenie działań związkowych na rok 2012 oraz debata na temat podjęcia akcji protestacyjnej oraz wybór formy protestu w przypadku ewentualnego fiaska rozmów z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie:

- podwyżki płac;

- ustalenia wyższego "minimalnego poziomu widełek" wynagrodzenia urzędników i innych pracowników sądownictwa;

- doetatyzowania sądów rejonowych.

 

Z uwagi na racjonalizację kosztów organizowanego spotkania, ustalony został limit jednej osoby z każdej jednostki objętej zasięgiem działania MOZ. Prosimy o potwierdzenie w terminie do dnia 06.01.2012r. uczestnictwa poszczególnych koordynatorów. 

W jednostkach, gdzie nie zostali dotychczas wybrani koordynatorzy MOZ prosimy o ich wyznaczenie bądź też wytypowanie delegata uprawnionego do udziału w spotkaniu.

  

29.12.2011r.

 

MINISTERIALNY PROJEKT LIKWIDACJI SĄDÓW

 

W załaczeniu przedstawiamy Projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości ws. zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 

Projekt Rozporządzenia MS

29.12.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego.  

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy w Świnoujściu

- Sąd Rejonowy w Żyrardowie

29.12.2011r.

 

SPOTKANIE Z PREZESEM APELACJI KATOWICKIEJ

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związkowców "S" z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podczas rozmowy poruszony został m.in. temat łamania praw pracowniczych w sądownictwie oraz omówiono wstępne dane z przeprowadzonej analizy ankiet dot. zadowolenia z pracy pracowników sądownictwa. Związkowcy wspólnie z Prezesem SA ustalili zakres wzajemnej współpracy i wymiany informacji w przypadku występowania zjawiska łamania praw pracowniczych w sądach apelacji katowickiej. Spotkanie wpisało się w realizowany projekt "S" - Prawa pracownicze w sądownictwie - 2012", który ma na celu poprawę warunków pracy w sądach powszechnych na terenie całego kraju. 

 

Kolejnym poruszonym tematem była kwestia braków w etatyzacji sądów rejonowych w obrębie apelacji katowickiej. Pan Prezes rozumiejąc złą sytuację etatową w podległych mu jednostkach poparł akcję "S" w zakresie doetatyzowania sądownictwa powszechnego, podając, iż ze swojej strony stara się o zwiększenie ilości etatów urzędniczych na terenie podległej mu apelacji.

Obecnie, na podstawie nadesłanych przez sądy informacji, trwa opracowywanie danych w zakresie potrzeb kadrowych we wszystkich jednostkach sądownictwa powszechnego. Wstępne wyniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej z końcem przyszłego tygodnia.  

AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW W SPRAWIE REFERENDUM 

 

MOZ NSZZ "S" PS włączyło się w ogólnopolską akcję w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Gorąco zachęcamy do włączenia się w niniejszą akcję i czynne poparcie inicjatywy "S".

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej "Solidarności" 

 

NIE DLA WYDŁUŻONEGO WIEKU EMERYTALNEGO

 

Prosimy o nadesłanie wypełnionych formularzy w terminie do 17.01.2012r. na adres:

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "S" PS

ul. Floriana 7

40-286 Katowice
(siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego)  

28.12.2011r.

 

NAJNIŻSZE I NAJWYŻSZE WYNAGRODZENIE W SĄDOWNICTWIE

 

W związku z podnoszonymi przez stronę związkową zarzutami dot. bezpodstawnej różnicy w zarobkach na tych samych stanowiskach w sądownictwie powszechnym, Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do wszystkich prezesów apelacji o przesłanie danych o najniższym i najwyższym wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach.

Dzięki współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Sędziów uzyskaliśmy zgromadzone przez MS dane.

 

Dane dot. wynagrodzeń cz. 1

Dane dot. wynagrodzeń cz. 2

 

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło informacji, iż nie prowadzi obecnie żadnych prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji Rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników oraz innych pracowników sądu i prokuratury.

 

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

"Solidarność" podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie zrównania minimalnego wynagrodzenia pracowników sądownictwa do poziomu wynagrodzeń w sądach apelacyjnych albowiem brak jest uzasadnienia dla niższego wynagradzania pracowników sądów rejonowych i okręgowych, którzy wykonują tą samą pracę na tych samych stanowiskach co w sądach apelacyjnych. 

28.12.2011r.

 

LIKWIDACJA SĄDÓW - CO Z URZĘDNIKAMI?

 

MOZ NSZZ "S" PS zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o podanie dodatkowych informacji w związku z proponowaną likwidacją najmniejszych jednostek sądownictwa powszechnego. "S" zaniepokojona jest projektem likwidacji sądów i brakiem jasnej deklaracji ze strony rządowej, w zakresie przyszłości zatrudnionych w likwidowanych oddziałach pracowników. 

 

Pismo do MS - likwidacja sądów

28.12.2011r.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ NA STYCZEŃ-LUTY 2012

 

Obecnie ustalamy nowy harmonogram spotkań związkowych z pracownikami sądownictwa na miesiące styczeń i luty 2012r. Prosimy osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania związkowego w swych jednostkach organizacyjnych o kontakt mailowy z sekretariatem.

 

email: [email protected]

 

W mailu prosimy o podanie jednostki organizacyjnej w której odbyć ma się spotkanie, osoby do kontaktu przy przygotowaniu spotkania oraz proponowanego terminu spotkania

28.12.2011r.

 

KOLEJNE SPOTKANIE Z PIP W RAMACH PROJEKTU - "PRAWA PRACOWNICZE W SĄDOWNICTWIE - 2012"

 

Na dzień 03.01.2012r. zaplanowano spotkanie związkowców "S" z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach. Jest to kolejne spotkanie w ramach projektu "Prawa pracownicze w sądownictwie - 2012", którego celem jest poprawa warunków pracy w sądownictwie powszechnym. 

22.12.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Okręgowy w Rzeszowie

- Sąd Rejonowy w Słubicach22.12.2011r.

 

REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH

 

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło mailowo odpowiedzi na zapytanie "S" z dnia 01.12.2011r. dot. Projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporzędzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

Odpowiadając na pytania przesłane do Biura Ministra w dniu 1 grudnia b.r. uprzejmie informuję , co następuje.


Ad1.
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi aktualnie prace nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Taki projekt został opracowany w Departamencie Sądów Powszechnych.

Ad 2.
Prace nad projektem są aktualnie na końcowym etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych.
Ad 3.
Nie uległa zmianie propozycja  dotycząca ustalenia  godzin urzędowania sądów powszechnych (od godz. 8.00 do 16.00 ,a w poniedziałki od 8.00 do 18.00).

 

"S" w ramach konsultacji społecznych wyraziła się negatywnie odnośnie ustalenia nowych godzin urzędowania sądów powszechnych. 

W sytuacji utrzymania dotychczasowego stanowiska i forsowania przez MS zmian w powyższym zakresie oraz ewentualnego fiaska rozmów z Ministrem Sprawiedliwości "S" zapowiedziała podjęcie akcji protestacyjnych.

22.12.2011r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W ŚWINOUJŚCIU

 

W dniu 19 grudnia 2011r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego MOZ NSZZ "S" PS z pracownikami Sądu Rejonowego w Świnoujściu. Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „S” PS przedstawił okoliczności powstania i funkcjonowania związku, jak też poinformował zebranych o planach działania organizacji związkowej w najbliższym czasie. 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa dziękuje za zainicjowanie spotkania oraz udział pracowników w spotkaniu, jak też pozytywne nastawienie do inicjatywy związkowej. Dziękujemy również za wyrażenie chęci do przystąpienia do organizacji i włączenia się w pracę związkową.

 

Ponadto organizacja związkowa dziękuje serdecznie Pani Prezes Barbarze Cegielskiej-Jackowskiej  za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie Sądu oraz wsparcie inicjatywy związkowej.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

18.12.2011r.

 

KONSOLIDACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

 

Na zaproszenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Resortu Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2011 r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbyło się spotkanie Przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Resortu Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej z Przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz oraz członkostwie NSZZZPRS RP.

W czasie spotkania poruszono istotne kwestie dotyczące możliwości skoordynowania działań zmierzających do poprawy sytuacji pracowników sądownictwa powszechnego, w szczególności co do możliwości poprawy warunków pracy i płacy.

Jednocześnie głównym elementem rozmów był temat dotyczący konsolidacji ww. organizacji związkowych z uwzględnieniem korzyści płynących z połączenia organizacji – tj. realnego wzmocnienia reprezentacji związkowej oraz pozycji związków zawodowych działających na rzecz pracowników sądownictwa powszechnego.

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa serdecznie dziękuje za zorganizowanie przedmiotowego spotkania, które umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy reprezentantami organizacji związkowych. Jednocześnie cieszymy się z podjęcia przez Władze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Resortu Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej działań zmierzających do połączenia w ramach jednej wspólnej organizacji związkowej.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

18.12.2011 r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W ŻYRARDOWIE.

 

W Sądzie Rejonowym w Żyrardowie odbyło się spotkanie pracowników w/w jednostki organizacyjnej z  Koordynatorem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Kolegą Arturem Gryglewskim. W czasie spotkania Koordynator przedstawił korzyści płynące z przystąpienia do związku zawodowego oraz nakreślił zgromadzonym plany organizacji związkowej na najbliższy czas, w szczególności plany stanowiące podstawę do bezpośredniej poprawy warunków pracy i płacy pracowników. Wyjaśnił, że jedynie wspólnie jesteśmy w stanie zmienić obecną trudną sytuację pracowników sądownictwa powszechnego.

 

MOZ NSZZ „S” PS serdecznie dziękuje wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie związkowe. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Pani Joannie Jaworskiej za pomoc w organizacji spotkania.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa dziękuje Szanownej Pani Iwonie Grabowskiej Prezesowi Sądu Rejonowego w Żyrardowie za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie podległego Sądu i poparcie inicjatywy związkowej.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

15.12.2011r.

 

Z KORZYŚCIĄ DLA URZĘDNIKA.

ALE CZY NAPEWNO?

 

Artykuł

źródło: www.nawokandzie.ms.gov.pl

 

Minister Sprawiedliwości w kwietniu 2010 roku powołał specjalną grupę pilotażową, której zadaniem jest między innymi przygotowanie założeń pod projekt pomiaru efektywności pracy urzędnika sądowego (...)

 

czytaj całość

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa rozpoczęła gromadzenie informacji dotyczących tego projektu

(w szczególności dążymy do ustalenia czy projekt faktycznie jest korzystny dla urzędników i czy nie wpłynie na pogorszenie sytuacji pracowniczej).

11.12.2011r.

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU SPOTKANIA W SĄDZIE REJONOWYM W ŚWINOUJŚCIU.

 

Z uwagi na prowadzone obecnie prace (związane między innymi z opracowaniem i przygotowaniem materiałów oraz merytorycznym przygotowaniem przedstawicieli MOZ NSZZ „S” PS na przyszłe planowane spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości) koniecznym stało się przesunięcie terminu spotkania z pracownikami w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu.

 

Nowy termin spotkania został ustalony na dzień 19.12.2011r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy zainteresowanych pracowników z Sądu Rejonowego w Świnoujściu o kontakt z Przewodniczącym MOZ w celu potwierdzenia (akceptacji) nowego terminu spotkania.

 

Za powstałe trudności przepraszamy.

Komisja MOZ NSZZ "S" PS

11.12.2011r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W CHEŁMIE.

 

W dniu 9 grudnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Chełmie Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa spotkał się z pracownikami w/w Sądu. W czasie spotkania Przewodniczący przedstawił jakie działania w chwili obecnej podjęła organizacja oraz jakie plany mają być wdrażane w najbliższym czasie – w szczególności przedstawiono plany stanowiące podstawę do bezpośredniej poprawy warunków pracy i płacy pracowników zatrudnionych w jednostkach sądownictwa powszechnego. Ponadto Przewodniczący przedstawił jakie korzyści wynikają z przynależności do związku zawodowego MOZ NSZZ „Solidarność” PS.

 

MOZ NSZZ „S” PS serdecznie dziękuje za liczne przybycie na spotkanie związkowe oraz aktywne w nim uczestnictwo zebranych. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Katarzynie Waszkiewicz oraz Koordynatorowi za zainicjowanie oraz organizację spotkania.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa dziękuje Szanownej Pani Prezes Sądu Rejonowego w Chełmie za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie podległego Sądu i poparcie inicjatywy związkowej.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

08.12.2011r.

 

APEL O POSZANOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO

 

MOZ NSZZ "S" PS w ramach programu "Prawa pracownicze w sądownictwie - 2012" zaapelował do Ministra Sprawiedliwości jako organu sprawującego nadzór administracyjny nad sądownictwem powszechnym oraz do wszystkich Prezesów jako pracodawców o poszanowanie praw pracowniczych pracowników sądownictwa.

 

Apel o poszanowanie praw pracowniczych 

06.12.2011r.

 

PONAD STO MNIEJSZYCH SĄDÓW DO LIKWIDACJI?

Artykuł

źródło: www.rp.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zamknąć co trzeci sąd rejonowy. Od 2013 r. znikną jednostki zatrudniające mniej niż dziesięciu sędziów. Władze samorządowe zapowiadają walkę o utrzymanie sądów (...)

 

czytaj całość

06.12.2011r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

W dniu 5 grudnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z Członkami w/w organizacji związkowej. W ramach spotkania Przewodniczący przedstawił zebranym plan działania organizacji związkowej na najbliższy okres jak też wskazał na korzyści płynące z przynależności do związku. MOZ NSZZ „S” PS serdecznie dziękuje za liczne przybycie na spotkanie związkowe oraz aktywne w nim uczestnictwo zebranych. Jednocześnie serdecznie dziękujemy Koordynatorom za zainicjowanie oraz organizację spotkania.

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sadownictwa dziękuje Szanownej Pani Annie Wydrzyńskiej Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie podległego Sądu oraz za osobiste w nim uczestnictwo i bezpośrednie poparcie inicjatywy włączania się pracowników w struktury związku zawodowego.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

 02.12.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Okręgowy w Legnicy

- Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

- Sąd Rejonowy w Ropczycach

- Sąd Rejonowy w Sosnowcu

02.12.2011r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-WOLI

 

W dniu 30 listopada 2011r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego MOZ NSZZ "S" PS z pracownikami Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie. W spotkaniu tym uczestniczył również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MOZ NSZZ „S” PS oraz koordynator jednostki. Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „S” PS przedstawił istotne kwestie dotyczące powstania i funkcjonowania związku, jak też plany, co do dalszego działania jakie w najbliższym czasie ma podjąć organizacja.

MOZ NSZZ „S” PS dziękuje za zainicjowanie i przygotowanie spotkania Pani Elżbiecie Korbeckiej oraz udział pracowników w spotkaniu, jak też pozytywne nastawienie do inicjatywy oraz chęci do przystąpienia i włączenia się w pracę związkową.

 

Ponadto organizacja związkowa dziękuje serdecznie Pani Prezes Magdalenie Majewskiej za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie Sądu oraz wsparcie inicjatywy związkowej.

 

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

02.12.2011r.

 

REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH

 

W związku z brakiem informacji odnośnie prac nad regulaminem urzędowania sądów powszechnych MOZ NSZZ "S" PS zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi co do projektu regulaminu i zawartych w nich zmianach dot. godzin urzędowania sądów powszechnych (poniedziałek od 8.00 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia od 8.00 do 16.00)

 

Pismo do MS - regulamin

 29.11.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego.

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

- Sąd Rejonowy w Starachowicach

28.11.2011r.NOWY SĄD OBJĘTY DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nową jednostkę sądownictwa powszechnego. 

 

Jednostka objęta działaniem: 

- Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

28.11.2011r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE I SĄDZIE REJONOWYM W SŁUBICACH

 

W dniu 24 i 25 listopada 2011r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego MOZ NSZZ "S" PS z pracownikami Sądu Rejonowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Słubicach. Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „S” PS przedstawił zgromadzonym pracownikom ideę przyświecającą utworzeniu organizacji związkowej pracowników sądownictwa w strukturach "Solidarności" oraz zakreślił plan dalszych działań zmierzający do polepszenia sytuacji pracowników sądownictwa. Ponadto Przewodniczący MOZ odpowiadał na liczne pytania kierowane przez zainteresowanych pracowników i związkowców w zakresie korzyści płynących ze stworzenia silnej reprezentacji związkowej, zmian czekających pracowników sądownictwa w związku z nowelizacją P.u.s.p., oraz możliwościami poprawy sytuacji pracowniczej i płacowej w sądownictwie.

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za dobrą atmosferę i liczne przybycie na organizowane spotkania; związkowcom za profesjonalną organizację spotkań oraz Panu Prezesowi Rafałowi Skrzypczak za wsparcie inicjatywy związkowej oraz pozytywne nastawienie do instytucji związku zawodowego. 

 

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

27.11.2011r.

 

ETATYZACJA SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO - ZA MAŁO KADRY URZĘDNICZEJ?

 

Z uwagi na dane zebrane z nadesłanych przez pracowników sądownictwa ankiet, "S" zwróciła się do wszystkich jednostek sądownictwa powszechnego z wnioskiem w trybie dostępu do informacji publicznej dot. stanu etatyzacji kadry urzędniczej, pracowników pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej oraz wykorzystywania umów - zlecenia w sądach.

 

Pismo do sądów - etatyzacja

 

Ponadto zwrócono się do Ministerstwa Sprawiedliwości o przesłanie informacji dot. etatyzacji kadry urzędniczej oraz jej obciążenia pracą.

 

Pismo do MS - etatyzacja.

Pismo do MS - obiążenia, wpływ spraw. 

 

Dla zainteresowanych zamieszczamy Analizę z 2009r. dot. struktury rozmieszczenia etatów urzędniczych opracowaną przez Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego Ministerstwa Sprawiedliwości:

 

Analiza struktury rozmieszczenia etatów.

27.11.2011r.

 

"KONSOLIDACJA ŚRODOWISKA PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA"

 

W dniu 25.11.2011r. przedstawiciele "S" spotkali się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z Panem Bartoszem Piaseckim Przewodniczącym NSZZ Pracowników Resortu Sprawiedliwości RP przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami związkowymi oraz wypracownie wspólnego stanowiska dot. rozmów z MS. Jednocześnie ustalony został termin spotkania przedstawicieli "S" ze związkwcami z Częstochowy. Spotkanie wstępnie ustalono na 16.12.2011r. 

 27.11.2011r.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

Dla osób, które wybrały indywidualne wpłaty składki członkowskiej podajemy nr konta MOZ NSZZ "S" PS.

 

Składka wynosi 0,82% wynagrodzenia netto.

 

 

Nr rachunku bankowego: 59 1050 1214 1000 0090 9164 0848

 

W tytule prosimy podać: Składka członkowska za XI 2011r.

  

Wpłaty prosimy dokonać do ostatniego dnia miesiąca. 

24.11.2011r.

 

KOORDYNATORZY JEDNOSTEK

 

Komisja MOZ NSZZ "S" PS zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z sekretariatem:

 

email: [email protected]

 

Wszelkie informacje o pełnieniu funkcji koordynatora znajdują się poniżej:

 

KOORDYNATOR JEDNOSTKI  

24.11.2011r.

 

NIEKONSULTOWANE CIĘCIA

Artykuł 

 

Rząd rozpoczyna wprowadzanie programu oszczędnościowego od łamania prawa – alarmuje “Solidarność”. Związek rozważa wystąpienie na drogę prawną. Nie wyklucza też akcji protestacyjnych. 

 

czytaj całość

24.11.2011r.

 

KONIEC AKCJI NADSYŁANIA ANKIET

 

Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję wypełniania ankiet dot. badania motywacji i nastrojów pracowników sądownictwa. Nadesłaliście do nas ponad 13 tyś ankiet z całego kraju. Dla osób, które jeszcze nie wysłały ankiety, a chciałyby wypowiedzieć się co do warunków pracy informujemy, iż termin zakończenia akcji upływa z końcem listopada br.

 

Wszystkie ankiety przekazane zostaną do specjalistów "S", którzy opracują dane i przygotują raport dot. stanu kadry urzędniczej sądownictwa powszechnego. Jednocześnie zebrane dane posłużą wytypowaniu jednostek, w których koniecznym jest przeprowadzenie kontroli PIP, celem usunięcia powstałych nieprawidłowości. 

24.11.2011r.NOWY SĄD OBJĘTY DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nową jednostkę sądownictwa powszechnego. 

 

Jednostka objęta działaniem: 

- Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

23.11.2011r.

 

NIE BĘDZIE ZWOLNIEŃ W OŚRODKACH MIGRACJI KSIĄG WIECZYSTYCH

 

Z informacji uzyskanych od MS wynika, iż po zakończeniu etapu migracji ksiąg wieczystych nie są planowane wobec urzędników i pracowników zatrudnionych w OMKS zwolnienia grupowe. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa obecnie różne modele zadań, które miałyby przejść na urzędników i pracowników OMKS.

W zakresie Wydziałów Gospodarczych KRS MS nie udzieliło odpowiedzi. W związku z tym, ponownie skierowany zostanie wniosek ze sprecyzowanymi zapytaniami dot. przyszłości Wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Pismo MS dot. OMKW i KRS 

23.11.2011r.

 

JEDEN ASYSTENT NA DWÓCH SĘDZIÓW

 

W dniu dzisiejszym MOZ NSZZ "S" PS zwróciła się w trybie dostępu do informacji publicznej do wszystkich jednostek sądownictwa powszechnego z zapytaniem dot. ilości sędziów dla jakich wykonują czynności służbowe asystenci. Zapytanie spowodowane było sygnałami napływającymi do "S" o łamianu zasady jeden asystent na dwóch sędziów. 

Przedmiotowe wystąpienie jest realizacją porozumienia o współpracy wzajemnej zawartego z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Sędziów w ramach akcji "Konsolidacja środowiska pracowników sądownictwa".

 

Pismo dot. asystentów

23.11.2011r.

 

SPOTKANIE Z KIEROWNICTWEM OKRĘGOWEJ INSPEKCJI PRACY 

 

W dniu 21.11.2011r. w katowickiej siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiego programu "Solidarności" - "Prawa pracownicze w sądownictwie - 2012", którego celem było zwrócenie uwagi na problemy związane z prawidłową interpretacją i przestrzeganiem prawa pracy w sądownictwie powszechnym.

 

czytaj całość

22.11.2011r.

 

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

W dniu dzisiejszym MS poinformowało, iż z uwagi na zmianę na stanowisku Ministra Sprawiedliwości zaistniała konieczności przesunięcia terminu spotkania strony rządowej ze związkowcami. Tematem spotkania ma być wzrost wynagrodzeń pracowników sądownictwa oraz podwyższenie dolnej granicy "widełek" wynagrodzeń. 

 

Spotkanie odbędzie się w miesiącu grudniu br. 

 

Pismo MS dot. odwołania spotkania

Pismo ZZ dot. nowego terminu spotkania

 22.11.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy w Gdyni

- Sąd Rejonowy w Żarach

21.11.2011r

 

PROGRAM SZKOLENIOWY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 

W dniach 14-18 listopada 2011 roku w Wiśle odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń związkowych (tzw. Szkolenie ogólnozwiązkowe działaczy organizacji zakładowych i międzyzakładowych) zorganizowane pod patronatem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Szkolenie obejmowało swoim zakresem tematykę dotyczącą podstaw prawa pracy, prawa wewnątrzzwiązkowego, zarządzania grupą i społecznością oraz zasad organizacji pracy związkowej w organizacjach związkowych NSZZ „Solidarność”. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Komisji MOZ NSZZ „S” PS oraz pierwsza grupa Koordynatorów jednostek. Podkreślenia wymaga, że dążeniem MOZ NSZZ „S” PS jest aby wszyscy Koordynatorzy naszej organizacji związkowej odbyli przedmiotowe szkolenia, co jednoznacznie przełoży się na skuteczniejsze działanie całej organizacji związkowej. Jednocześnie uprzejmie dziękujemy ZR Śląsko-Dąbrowskiemu NSZZ „Solidarność” za pełne pokrycie kosztów przedmiotowego szkolenia. Nadmienić również należy, iż w okresie 21- 25 listopada 2011 roku przeprowadzone zostanie szkolenie dla drugiej grupy Koordynatorów MOZ NSZZ „S” PS.    

Dodatkowo apelujemy do Członków związku w jednostkach organizacyjnych, w których dotychczas nie zostali wybrani Koordynatorzy o zgłaszanie kandydatów na w/w funkcję.

 

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

19.11.2011r.

 

KONSOLIDACJA ŚRODOWISKA PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WZAJEMNEJ

 

W dniu 17 listopada 2011 roku w Wiśle pomiędzy Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Sędziów a Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność" Pracowników Sądownictwa zawarte zostało porozumienie o współpracy wzajemnej, które zakłada prowadzenie stałej współpracy w ramach realizowania skoordynowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji grup zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności poprawy warunków ich pracy i płacy. Przedstawiciele OSAS zadeklarowali wsparcie działań MOZ NSZZ „S" PS w przygotowaniu wstępnych projektów wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej, między innymi w przygotowywaniu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych organów państwowych.

 

Porozumienie o współpracy wzajemnej

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

 

17.11.2011r.

 

MAMY NOWEGO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI !!!


W dniu dzisiejszym poznaliśmy skład nowego rządu. Nowym Ministrem Sprawiedliwości został Poseł na Sejm RP Jarosław Gowin

 

Premier przedstawił skład nowego rządu

 

16.11.2011r.

 

"GODZIWE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA POWSZECHNEGO"

 

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sadownictwa rozpoczęła prace nad projektem „Godziwe wynagrodzenie pracowników sądownictwa powszechnego”, który to projekt stanowi kontynuację rozpoczętych w dniu 8 listopada 2011 roku prac nad przygotowaniem tematów na spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

czytaj wicej

 

16.11.2011r.

 

INICJATYWA SPOTKANIA Z KRAJOWYM STOWARZYSZENIEM ANTYMOBBINGOWYM

 

W związku z niepokojącymi danymi nadesłanymi od pracowników sądownictwa w zakresie występowania zjawiska mobbingu w ich zakładach pracy Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność" Pracowników Sądownictwa zwróciła się do Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego z propozycją nawiązania trwałej współpracy w celu realizacji działań polegających na zapobieganiu zjawisku mobbingu w ramach grupy zawodowej pracowników sądownictwa powszechnego.

 16.11.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

- Sąd Rejonowy w Płocku

16.11.2011r.

 

"SOLIDARNOŚĆ" NIE CHCE OSZCZĘDNOŚCI

Artykuł

źródło: www.tvn24.pl

 

NSZZ "Solidarność" protestuje przeciw oszczędnościom budżetowym, w tym planom zamrożenia płac w budżetówce, zwiększeniu podatków od paliw i cięciom w wydatkach PFRON. Szef związku przestrzega przed "scenariuszem greckim".

 

czytaj całość

10.11.2011r.NOWY SĄD OBJĘTY DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nową jednostkę sądownictwa powszechnego. 

 

Jednostka objęta działaniem: 

- Sąd Rejonowy w Piasecznie

 

10.11.2011r.

 

SPOTKANIE Z OKRĘGOWYM INSPEKTOREM PRACY

 

Na dzień 21.11.2011r. ustalony został termin spotkania związkowców "S" z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach. Tematem rozmowy ma być kontrola przestrzegania praw pracowniczych w jednostkach sądownictwa powszechnego.

 

Jest to pierwsze z cyklu spotkań z Państwową Inspekcją Pracy w ramach ogólnopolskiego programu "Solidarności" - "Prawa pracownicze w sądownictwie - 2012".

08.11.2011r.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKANIA Z KIEROWNICTWEM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Ustalony został zakres tematyczny na spotkanie związkowców z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, które odbędzie się w dniu 28.11.2011r. Tematem spotkania będzie ustalenie nowych zasad wynagradzania pracowników sądownictwa oraz przywrócenie mianowania jako podstawy stosunku pracy. W spotkaniu z ramienia Komisji Krajowej "S" udział weźmie specjalista ds. negocjacji płacowych. 

08.11.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

- Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej
 

03.11.2011r.

 

NOWY SĄD OBJĘTY DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nową jednostkę sądownictwa powszechnego.  Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy w Lubinie

03.11.2011r.

 

SPOTKANIE ZE ZWIĄZKOWCAMI W SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

W dniu 03.11.2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ "S" PS z pracownikami oraz związkowcami w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Na spotkaniu Przewodniczący MOZ Waldemar Urbanowicz przedstawił zebranym plan działań "Solidarności" w zakresie polepszenia sytuacji pracowników sądownictwa, nakreślił zmiany czekające pracowników sądów w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz odpowiadał na pytania pracowników.

Dziękujemy bardzo koleżankom z Wydziału Karnego za zainicjowanie spotkania, Urszuli Zawadzie za wsparcie w przygotowaniu i organizacji zebrania związkowego oraz wszystkim uczetniczącym w spotkaniu pracownikom za pozytywne nastawienie do inicjatywy oraz chęci włączenia się w pracę związkową. 

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

02.11.2011r.

 

CO Z WYDZIAŁAMI GOSPODARCZYMI KRS ORAZ OŚRODKAMI MIGRACJI KSIĄG WIECZYSTYCH?

 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz licznymi pytaniami oraz obawami pracowników odnośnie niepewnej przyszłości Wydziałów Gospodarczych KRS oraz Ośrodków Migracji Ksiąg Wieczystych, Sądowa "Solidarność" zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości o nadesłanie informacji co do zamierzeń ministerstwa w zakresie organizacyjnym KRS i OMKW.

 

Pismo do MS dot. KRS i OMKW

 

Jednocześnie zwrócono się do Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w zakresie uprawnień kuratorów zawodowych do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

 

Pismo do MS dot. urlopów kuratorów zawodowych 

 29.10.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem MOZ: 

- Sąd Rejonowy w Braniewie

- Sąd Rejonowy w Goleniowie

- Sąd Apelacyjny w Katowicach

- Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

28.10.2011r.

 

SPOTKANIE ZWIĄZKOWCÓW Z KIEROWNICTWEM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Na dzień 28.11.2011r. wyznaczone zostało kolejne z cyklu spotkań strony związkowej z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakres tematyczny spotkania ustalony zostanie na roboczym spotkaniu zarządu "Solidarności" Sądowej w dniach od 04.11. do 05.11.2011r. które to odbędzie się siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach. 

 

Pismo MS - spotkanie 28.11.2011r.

 

 27.10.2011r.

 

NOWY SĄD OBJĘTY DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nową jednostkę sądownictwa powszechnego. 

 

Jednostka objęta działaniem: 

- Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

 

Jednocześnie informujemy, iż wstępny termin spotkania ze związkowcami w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej ustalony został na dzień 03.11.2011r.

 

25.10.2011r.

 

ZWOLNIENIA W SĄDZIE OKRĘGOWYM WARSZAWA-PRAGA

 

W dniu 14 października 2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z Prezesem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Panią Beatą Janusz. Tematem przewodnim spotkania była kwestia reorganizacji stanowisk w jednostce organizacyjnej polegająca na likwidacji niektórych oddziałów połączona z likwidacją stanowisk pracowniczych w tych oddziałach. Pani Prezes wyraziła stanowisko, że przedmiotowa reorganizacja jest konieczna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, jak też wskazała, iż ze swojej strony wesprze pracowników objętych likwidacją stanowisk w zakresie finansowym (tj. w granicach przewidzianych przepisami prawa dla osób zwalnianych wskutek likwidacji stanowisk pracy). 

Związkowcy zwrócili się z prośbą do pracodawcy o rozważenie możliwości przeniesienia poszczególnych pracowników objętych likwidacją stanowisk na inne stanowiska w jednostce organizacyjnej. Kwestia ta nie została jeszcze rozstrzygnięta. Na dzień 25.10.2011r. wyznaczony został termin konsultacji związkowej.

25.10.2011r.

 

OBRADY "OKRĄGŁEGO STOŁU ŚRODOWISK PRAWNICZYCH"

 

W dniu 22 października 2011r. odbyły się we Wrocławiu pierwsze obrady „Okrągłego stołu środowisk prawniczych”. W obradach uczestniczyli, przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury,  Krajowej Rady Sądowniczej, Prokuratury Generalnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów oraz środowiska akademickiego i adwokatury. „Solidarność” Sądową reprezentowali Przewodniczący MOZ Waldemar Urbanowicz, Przewodnicząca MKK Edyta Odyjas i Z-ca Przewodniczącego MOZ Dawid Koloczek.

 

czytaj całość

 

Dokument końcowy "Okrągłego stołu środowisk prawniczych"

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

25.10.2011r.

 

PRZESUNIĘCIE TERMINU WYBORÓW ORAZ TERMINU SPOTKANIA W SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

 

Z uwagi na trudności techniczne przesunięciu ulega termin wyborów do Rady Międzyregionalnej Sekcji NSZZ "S" Pracowników Sądownictwa. Nowy termin ustalony został na dzień 18.11.2011r.

Koniecznym stało się również przesunięcie spotkania w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Prosimy o kontakt z Przewodniczącym MOZ w celu ustalenia nowego terminu spotkania.

 

Za powstałe trudności przepraszamy.

 

Komisja MOZ NSZZ "S" PS

23.10.2011r.

 

"W SĄDZIE JAK W ZEGARKU"

Artykuł

źródło: www.ebos.pl

 

"Dla przeciętnego człowieka, w tym nawet dla niektórych adwokatów czy radców prawnych, sędzia uosabia cały sąd. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia personelu, bez którego praca sądu byłaby niemożliwa. (...)"

 

czytaj całość

21.10.2011r.

 

SPOTKANIE W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY ŚRÓDMIEŚCIA

 

W dniu 20.10.2011r. odbyło się spotkanie członków Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa z pracownikami Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i udzielone wsparcie dla naszych inicjatyw.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

 20.10.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. Prosimy osoby zainteresowane "włączeniem" się w pracę związkową w charakterze koordynatora jednostki o kontakt mailowy z Przewodniczącym MOZ. 

 

Jednostki objęte działaniem: 

- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

- Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa

- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

- Sąd Rejonowy w Radomiu

20.10.2011r.

 

ODMIENNE STANOWISKO PREZESA APELACJI KATOWICKIEJ 

 

W dniu 17.10.2011r. odbyło się spotkanie związkowców „Solidarności” z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach Panem Romanem Sugier. Tematem spotkania była kwestia ujednolicenia przyznawania urlopów szkoleniowych dla pracowników podnoszących kwalifikacje w związku z ustawowym wymogiem uzupełnienia wykształcenia na terenie całej apelacji katowickiej.

 

czytaj całość

19.10.2011r.

 

SPOTKANIE ZE ZWIĄZKOWCAMI W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ŁODZI

 

W dniu 13.10.2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ "S" PS z pracownikami Sądu Okręgowego w Łodzi. Przewodniczący Komisji MOZ NSZZ „S” PS przedstawił zebranym dotychczas podjęte działania "Solidarności" oraz zakreślił plan dalszych działań zmierzający do polepszenia sytuacji pracowników sądownictwa. Wskazano uczestnikom spotkania korzyści płynące ze stworzenia silnej reprezentacji związkowej, mogącej być jedyną barierą przeciwko pochopnie wprowadzanym zmianom bezpośrednio wpływającym na sytuację pracowniczą i płacową pracowników sądownictwa.

 

Komisja MOZ NSZZ „S” PS chciałaby gorąco podziękować Przewodniczącej Rady Zakładowej Pani Dorocie Drobnik oraz wszystkim uczestniczącym pracownikom Sądu Okręgowego w Łodzi za zorganizowanie spotkania oraz ciepłe przyjęcie.

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

18.10.2011r.

 

PRZERWA TECHNICZNA W DOSTĘPIE DO STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WYŁĄCZENIE KONT MAILOWYCH

 

W dniach od 14.10.2011r. do 18.10.2011r. nastąpiła przerwa w dostępie do strony internetowej związku oraz wyłączenie kont mailowych. Z uwagi na powyższe wszelka korespondencja kierowana w tym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego nie została do nas doręczona. Prosimy o ponowne przesłanie wysłanych w dniach od 14.10. do 18.10. wiadomości.

 

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

 

Jednocześnie informujemy, że trwają obecnie prace nad uzupełnieniem wpisów na stronie.

 

Komisja MOZ NSZZ "S" PS

13.10.2011r.

 

OBRADY "OKRĄGŁEGO STOŁU ŚRODOWISK PRAWNICZYCH"

 

Przedstawiciele "S" zaproszeni zostali na konferencję "Mediacje w społeczeństwie otwartym" która to odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 21 do 22 października 2011r. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

 

W trakcie konferencji zorganizowany zostanie panel dyskusyjny "Okrągły stół środowisk prawniczych" w których udział wezmą przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów, urzędników sądownictwa i prokuratury, asystentów oraz referendarzy.

 

czytaj więcej

13.10.2011r.

 

SPOTKANIE Z PREZESEM SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH

 

W dniu 17.10.2011r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli "S" z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Tematem spotkania będzie kwestia udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników sądownictwa podnoszących kwalifikacje zawodowe w obrębie całej apelacji katowickiej. W rozmowach stronę "Solidarności" reprezentować będą Przewodnicząca MKK Edyta Odyjas oraz Z-ca Przewodniczącego MOZ Dawid Koloczek.

 

Pismo dot. spotkania - Sąd Apelacyjny w Katowicach

12.10.2011r.

 

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MOTYWACJI I NASTROJÓW PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA ORAZ ICH POCZUCIA SATYSFAKCJI Z WYKONYWANEJ PRACY

 

W dniu dzisiejszym rozesłane zostały do wszystkich jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego ankiety badania motywacji i nastrojów pracowników sądownictwa oraz ich poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy. Dane uzyskane z ankiety posłużą w opracowniu raportu dot. stanu kadry urzędniczej sądownictwa powszechnego oraz atrakcyjności zawodu urzędnika sądowego. Prosimy wszystkich o włączenie się do akcji i wypełnienie ankiety oraz odesłanie jej na nasz adres w formie papierowej, bądź elektronicznej.

 

ANKIETA (w wersji pdf)

 

ANKIETA (w wersji doc)

11.10.2011r.

 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI NA INTERPELACJE DOT. URLOPU SZKOLENIOWEGO I REFUNDACJI ZA STUDIA

 

W dniu 27.09.2011r. Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło odpowiedzi na interpelację Posła Zenona Durki dot. urlopów szkoleniowych. Ministerstwo ponownie potwierdziło prawo pracowników sądownictwa do urlopów szkoleniowych. Kwestia refundacji za studia po raz kolejny pozostawiona została w gestii pracodawców - prezesów sądów oraz posiadanych przez nich środków finansowych.

Niniejsza interpelacja posłużyć może pracownikom niezrzeszonym w "Solidarności" w dochodzeniu swego prawa do urlopu szkoleniowego.

 

Interpelacja 

 

Jednocześnie "Solidarność" zwróciła się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach o spotkanie w celu ujednolicenia zasad przyznawania urlopów szkoleniowych w całej apelacji katowickiej. 

 

Pismo do Prezesa Apelacji

09.10.2011r.

 

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA

 

W dniu dzisiejszym Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "S" Pracowników Sądownictwa oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "S" Pracowników Sądów w Katowicach zainicjowały utworzenie Międzyregionalnej Sekcji NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa. W ten sposób ukończony został pierwszy etap na drodze do utworzenia krajowej struktury branżowej pracowników sądownictwa w "Solidarności". Dalsze działania skierowane będą na utworzenie Krajowego Sekretariatu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, który to da nam możliwość m.in. udziału w posiedzeniach komisji trójstronnej podczas ustalania założeń do budżetu dla wymiaru sprawiedliwości, dostępu do całego zaplecza ekspertów, prawników pozostających do dyspozycji krajowych struktur branżowych, oraz innych narzędzi dających możliwość efektywnej walki o poprawę finansowej oraz pracowniczej sytuacji pracowników sądownictwa.

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w struktury "Solidarności" albowiem da nam to większe możliwości działania dla poprawy Waszej sytuacji pracowniczej i finansowej. 

06.10.2011r.

 

PISMO DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA

 

W dniu wczorajszym, za pośrednictwem poczty elektornicznej rozesłane zostało pismo informacyjne do wszystkich jednostek sądownictwa powszechnego. Niniejsza akcja posłużyć ma zwiększeniu świadomości związkowej pracowników sądów, oraz aktywizacji naszego środowiska. Zachęcamy wszystkich do czynnego uczestnictwa i włączenia się w działania związkowe zmierzające do poprawy sytuacji pracowniczej i płacowej pracowników sądownictwa.

 

Pismo do Prezesów

Pismo do Pracowników  

06.10.2011r.

 

NOWA JEDNOSTKA OBJĘTA DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

W dniu 05.10.2011r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa przyjęła w poczet członków "S" 85 osób zatrudnionych w Sądzie Rejonowym w Będzinie, jednocześnie obejmując swym działaniem tę jednostkę organizacyjną sądownictwa powszechnego.

 

Koordynatorem MOZ NSZZ "S" PS w Sądzie Rejonowym w Będzinie została Pani Katarzyna Pilśniak.

06.10.2011r.

 

SPOTKANIE Z PREZESEM SO KATOWICE

 

W dniu 04.10.2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli "S" z Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach Panią Moniką Śliwińską. Tematem spotkania była kwestia udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników sądownictwa w okręgu katowickim. Po omówieniu przepisów kodeksu pracy, ustawy zobowiązującej nas do ukończenia studiów I stopnia oraz przedstawieniu jasnego stanowiska Ministra Sprawiedliwości w zakresie prawa do urlopu szkoleniowego, Pani Prezes zapewniła, iż podejmie wszelkie czynności zmierzające do ujednolicenia w okręgu katowickim zasad przyznawania urlopów szkoleniowych dla wszystkich pracowników podnoszących kwalifikacje. Jednocześnie Pani Prezes oświadczyła, że starać się będzie zainicjować spotkanie prezesa sądu apelacyjnego z wszystkimi prezesami sądów okręgowych apelacji katowickiej, celem wprowadzenia jednakowych zasad udzielania urlopu szkoleniowego w całej apelacji.

 

Równocześnie ze strony "S" wysłana zostanie prośba o spotkanie z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach celem przedstawienia problemu braku udzielania urlopów szkoleniowych w sądach apelacji katowickiej.  

04.10.2011r.

 

SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI KRAJOWEJ


W dniu dzisiejszym przedstawiciele "S" Pracowników Sądownictwa spotkali się w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Panem Piotrem Dudą. W rozmowach uczestniczyła Przewodnicząca MKK Edyta Odyjas i Z-ca Przewodniczącego MOZ Dawid Koloczek. Podczas spotkania przedstawiono problemy dotykające naszą grupę zawodową oraz zwrócono się o poparcie podjętych inicjatyw związkowych. Przewodniczący KK w pełni poparł nasze zaangażowanie oraz projekty, jak również zapewnił o poparciu i pełnej pomocy krajowych struktur związku w podjętych działaniach. Na najbliższym posiedzeniu Prezydium Krajowej Komisji w dniu 11.10.2011r. opracowany zostanie program pomocy dla pracowników sądownictwa.

04.10.2011r.

 

DEBATA WYBORCZA O WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Informacje z kraju

źródło: www.lex.pl

 

W piątek, 7 października, o godz. 11.00 odbędzie się debata poświęcona wymiarowi sprawiedliwości. Wezmą w niej udział: minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski (PO), Ryszard Kalisz (SLD), Józef Zych (PSL) oraz Janusz Palikot (RP) ...

 

czytaj całość

04.10.2011r.

 

NOWE SĄDY OBJĘTE DZIAŁANIEM MOZ NSZZ "S" PS

 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa objęła swym działaniem nowe jednostki sądownictwa powszechnego. W ciągu najbliższych dni zostaną wybrane osoby będące koordynatorami MOZ w niżej wymienionych jednostkach, do których będzie można udać się w celu uzyskania wszelkich informacji w zakresie członkostwa w "Solidarności".

 

Jednostki objęte działaniem: 

- Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia

- Sąd Rejonowy w Chełmie.

03.10.2011r.

 

SPOTKANIE Z PREZESEM SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE

 

W dniu 14 października odbędzie się spotkanie przedstawicieli "S" z Prezesem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Tematem spotkania będzie system ocen okresowych pracowników Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. W rozmowach stronę "Solidarności" reprezentować będą Przewodniczący MOZ Waldemar Urbanowicz oraz Z-ca Przewodniczącego MOZ Aleksandra Brzezińska.

 

Pismo dot. spotkania W-wa Praga

03.10.2011r.

 

NIEBIESKA LINIA DLA PRACOWNIKÓW

Aktualności z regionu


Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa na swojej stronie internetowej utworzyła tzw. „niebieską linię”, na którą pracownicy sądów mogą wysyłać informacje o problemach w swoich placówkach.

 

czytaj całość

30.09.2011r.

 

SPOTKANIE Z PREZESEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH

 

W dniu 04.10.2011r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli "S" z Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach. Tematem spotkania będzie kwestia udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników sądownictwa podnoszących kwalifikacje zawodowe. W rozmowach stronę "Solidarności" reprezentować będą Przewodnicząca MKK Edyta Odyjas oraz Z-ca Przewodniczącego MOZ Dawid Koloczek.

 

Pismo dot. spotkania

30.09.2011r.

 

PRZECIWKO LIKWIDACJI SĄDU

Aktualności z regionu 

 

Organizacje związkowe "Solidarności" z Zawiercia sprzeciwiają się projektowi likwidacji sądu pracy w tym mieście. Związkowcy wysłali do ministra sprawiedliwości list protestacyjny, domagając się odstąpienia od tych planów.

 

czytaj całość

 

Pismo kierowane do Ministra Sprawiedliwości

28.09.2011r.

 

URLOP SZKOLENIOWY

 

Z uwagi na nierespektowanie przez niektórych prezesów sądów stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udzielania urlopów szkoleniowych, NSZZ "S" zwróciło się do MS o uściślenie przesłanej opinii. W odpowiedzi MS zajęło jednoznaczne stanowisko co do uprawnień pracowników sądownictwa podnoszących kwalifikacje zawodowe. W jednostkach objętych działaniem MOZ i MKK, w których pomimo stanowiska MS prezesi nie udzielają urlopów szkoleniowych, rozpoczętę zostaną działania zmierzające do wyegzekwowania respektowania prawa przez pracodawców. 

 

Pismo MS - urlop szkoleniowy

 

Powyższe pismo przesłane zostało do Działu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w celu przygotowania ekspertyzy prawnej dot. przedmiotowego tematu, która posłużyć będzie mogła niezrzeszonym pracownikom w dochodzeniu swoich należnych uprawnień.

 

Jednocześnie, cały czas oczekujemy na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na interpelację nr 24271, która bezpośrednio dotyczy poruszanego zagadnienia. 

 

Stan interpelacji poselskiej 

27.09.2011r.

 

"NIEBIESKA LINIA"

 

W związku z szeregiem nieprawidłowości występujących w jednostkach sądownictwa powszechnego uruchomiona została "Niebieska Linia" dla pracowników sądów. Dzięki nadesłanym zgłoszeniom będziemy w stanie podejmować racjonalne działania w celu ochrony i przestrzegania prawa pracy w poszczególnych jednostkach sądownictwa powszechnego. Jeżeli jesteś świadkiem łamania praw pracowniczych w Twojej jednostce, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego i poinformuj nas o tym. Od Ciebie tylko zależy czy uda nam się poprawić warunki pracy w Twojej jednostce.

 

Niebieska Linia

24.09.2011r.

 

PROŚBA O SPOTKANIE Z GŁÓWNYM INSPEKTOREM PRACY

 

MOZ NSZZ "S" PS wystąpiła do Głównego Inspektora Pracy o zorganizowanie spotkania ze związkowcami w celu omówienia problemów dotykających naszą grupę zawodową, wypracowania mechanizmów reagowania w przypadku łamania praw pracowniczych osób zatrudnionych w sądownictwie oraz nawiązania stałej, długofalowej współpracy pomiędzy MOZ NSZZ "S" PS a Państwową Inspekcją Pracy w zakresie poprawy warunków pracy pracowników sądownictwa. 

 

Pismo do PIP

23.09.2011r.

 

SPOTKANIE ZE ZWIĄZKOWCAMI W SĄDZIE REJONOWYM W BĘDZINIE

 

W dniu 23.09.2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ "S" PS z Radą Zakładową oraz członkami Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPWS RP w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Na spotkaniu Przewodniczący TKM Waldemar Urbanowicz przedstawił związkowcom plan działań "Solidarności" w zakresie polepszenia sytuacji pracowników sądownictwa, oraz wskazał korzyści płynące z "połączenia sił" i stworzenia jednej silnej reprezentacji związkowej. Spotkanie przebiegało w ciepłej i życzliwej atmosferze, za co gorąco dziękujemy Przewodniczącej Katarzynie Pilśniak, całej Radzie Zakładowej oraz wszystkim uczestniczącym w spotkaniu związkowcom z Sądu Rejonowego w Będzinie. 

Galeria zdjęć wymaga co najmniej wersji Flash 9.0.28!

Zainstaluj aktualny FlashPlayer.

23.09.2011r.

 

APEL DO KOMITETÓW WYBORCZYCH O PRZEPROWADZENIE DEBATY

 

MOZ NSZZ "S" Pracowników Sądownictwa wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustita”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Sędziów, Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnym Stowarzyszeniem Prokuratorów Ad Vocem, Ogólnopolskim Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych wystąpiło z apelem do wszystkich komitetów wyborczych o zorganizowanie debaty dotyczącej wymiaru sprawiedliwości.

 

Tekst apelu

22.09.2011r.

 

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO

 

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego udzielił odpowiedzi na zapytanie "Solidarności" z dnia 31.08.2011r. w sprawie przedstawienia programu partii, dotyczącego poprawy sytuacji pracowniczej i płacowej pracowników sądownictwa.

 

Odpowiedź KW PSL

21.09.2011r.

 

SĄDOWA "SOLIDARNOŚĆ" ROŚNIE W SIŁĘ

 

Pracownicy sądów rezygnują z członkostwa w Związku Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i grupowo zapisują się do NSZZ Solidarność. Twierdzą, że w Polsce nie ma drugiego tak profesjonalnego związku.

 

czytaj dalej

16.09.2011r.

 

SPOTKANIE BEZ ROZSTRZYGNIĘĆ

 

Piątkowe spotkanie związkowców z sądów i prokuratury z przedstawicielami resortu sprawiedliwości nie przyniosło żadnych konkretnych propozycji poprawy sytuacji tej grupy zawodowej.  Najważniejszym tematem spotkania miały być dysproporcje płacowe wśród pracowników sądów i prokuratury. Ich zarobki wahają się od 1,1 tys. do 1,7 tys. zł brutto. Przedstawiciele Solidarności opuścili gmach ministerstwa z mieszanymi uczuciami. 


czytaj dalej

 

Informacja po spotkaniu w ministerstwie

 

Zbiorcze dane dot. wynagrodzenia zasadniczego:

Sądy Rejonowe   (179 jednostek)

Sądy Okręgowe   (37 jednostek)

Sądy Apelacyjne   (8 jednostek)

16.09.2011r.

 

ZAPYTANIE DO PARTII POLITYCZNYCH

 

W dniu 31.08.2011r. związkowcy z "Solidarności" zwrócili się do wszystkich partii politycznych o przedstawienie programu na kolejną kadencję parlamentu w zakresie poprawy sytuacji pracowniczej i płacowej pracowników sądownictwa. Jednocześnie zwrócono się o spotkanie z liderami partii politycznych celem przedstawienia problemów dotykających szeregowych pracowników sądownictwa. Obecnie oczekujemy na odpowiedzi, które zostaną niezwłocznie zamieszczone do wiadomości.

 

Pismo do partii politycznych

11.09.2011r.

 

SPOTKANIE Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Na dzień 16 września 2011r. ustalono termin spotkania związkowców z Ministrem Sprawiedliwości. Naczelnymi tematami spotkania będzie kwestia podwyżek płac dla pracowników sądownictwa, kwestia ujednolicenia zarobków na terenie całego kraju i stworzenia jasnych kryteriów "ścieżki zawodowej".

 

Pismo MS - spotkanie 16.09.2011r.

Skład delegacji na spotkanie 

 

11.09.2011r.

 

UTWORZENIE MOZ NSZZ "S" PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA

 

W dniu 11 września 2011r. Komitet Założycielski podjął uchwałę o utworzeniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa. 

 

Nasza strona internetowa właśnie ruszyła!

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ruszyła nowa strona internetowa związku. Dowiedz się więcej o nas oraz naszej społeczności i złóż nam wizytę! Goście są zawsze mile widziani!